ROLA SAMORZĄDU W ROZWOJU INWESTYCJIcz2

ROLA SAMORZĄDU W ROZWOJU INWESTYCJIcz2 MODELE ZACHOWAŃ Obserwowaną reakcją na zmiany jakie wprowadza rozwój regionu jest: CYWILIZACJA – TAK, KULTURA – NIE Co związane jest z naturalnym zachowaniem wobec zmiany. Zarówno środowisko komercyjne (zarządzanie przedsiębiorstwem) jak i środowiska kulturowe czy społeczno-polityczne stosują różne techniki wprowadzania (przeprowadzania) procesu zmiany. Do najpowszechniejszych… Continue reading

ROLA SAMORZĄDU W ROZWOJU INWESTYCJIcz1

ROLA SAMORZĄDU (gminy, powiatu, województwa) W ROZWOJU INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA SWOIM TERENIE NARZĘDZIA TWORZENIA PARTYCYPACJI Pomyślny przebieg procesu inwestycyjnego zależy od czynników technicznych, ogólnogospodarczych oraz od reakcji jaka inwestycja wywołuje w różnych grupach społecznych. Inwestowanie i prowadzenie działalności w dziedzinie turystyki wymaga stałego kontrolowania – obserwacji oddziaływania ruchu turystycznego na… Continue reading